Gŵyl “Hardships of Being Human” i’w chynnal ym Mhrifysgol Abertawe’r wythnos nesaf

Mae gŵyl “Hardships of Being Human”, sy’n ymdrin ag iechyd meddwl yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Abertawe ar y 24ain Ebrill o 9:30am-8pm.

Bydd y diwrnod yn gwyntyllu materion iechyd meddwl drwy gyfuno anerchiadau byw, gweithdai, ffilmiau, celf a barddoniaeth. Y nod yw rhoi ‘amser a thosturi i galedi dynol’, codi ymwybyddiaeth, hyrwyddo lles a herio stigma.

Mae’r ŵyl ar agor i bawb ac mae croeso i fyfyrwyr, pobl sydd â phrofiad o drallod meddwl, ymarferwyr, arlunwyr, tiwtoriaid, clinigwyr a gweithwyr rhengflaen.

Bydd y siaradwyr i’w gweld ar lwyfan Taliesin o 10.30am. Bydd y canlynol ar y llwyfan:-

• Jonny Benjamin MBE
• The Women’s Survivor
• Support Project (WSSP)
• The Making of ‘Stolen Voices’
• Heads Above The Waves
• Hannah Hull
• Sarah McCreadie
• Beryl the Feral

Yn ystod y diwrnod, bydd unigolion yn medru mynychu digwyddiadau o gwmpas Prifysgol Abertawe gan gynnwys prosiect celfyddydau a gweithgareddau byw gan fyfyrwyr ac Undeb Myfyrwyr y Prifysgol. Byddant yn medru ymweld â ’marchnad’ yn ystod y dydd yn Café West y Brifysgol lle y byddant yn medru cael mwy o wybodaeth a nwyddau o gyrff iechyd meddwl a chymdeithasau’r brifysgol.

Mae cinio bwffe ‘iechyd meddwl’ at gael ar gyfer y sawl sydd yn mynychu.

Gyda’r nos, bydd bar undeb myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cynnal cystadleuaeth farddoni agored a fydd yn cynnwys beirdd dylanwadol. Bydd detholiad o mocktails ar gael ar y noson er mwyn ein hysbrydoli ni gyd i ganfod diodydd amgen pan yn cymdeithasu.

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal gan y Gwasanaeth Lles ym Mhrifysgol Abertawe.

Er mwyn cadw lle, ewch i: www.fatsoma.com/campus-life/depof6qc/hardships-of-being-human-a-festival-of-mental-he