Oedolion ag awtistiaeth – a ydy gwasanaethau alcohol yn diwallu eu hanghenion?

Mae Alcohol Concern a’r Centre for Applied Autism Research (CAAR) ym Mhrifysgol Caerfaddon am ganfod mwy am brofiadau’r sawl sydd yn gweithio gyda phobl sydd yn camddefnyddio sylweddau a’n meddu ar awtistiaeth ac hefyd am unrhyw newidiadau sydd yn cael eu eu gwneud ar gyfer y gymuned awtistiaeth.

Os ydych chi yn gweithio i’r gwasanaeth camddefnyddio sylweddau, hoffwn eich gwahodd i gwblhau holiadur byr. Pa beth bynnag yw eich profiadau – a hyd yn oed os nad ydych yn sicr eich bod wedi dod ar draws y grŵp cleient hwn, neu sut y byddech yn adnabod rhywun ag awtistiaeth – hoffwn glywed wrthych.

Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau a bydd y wybodaeth yr ydych yn rhannu gyda ni yn ein helpu ni ddatblygu a rhannu arferion da, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau alcohol yn medru diwallu anghenion pobl ag awtistiaeth yn well.

Er mwyn cymryd rhan yn yr arolwg, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Bydd yr holl wybodaeth yr ydych yn rhannu gyda ni yn anhysbys a chyfrinachol ac yn cael ei gadw’n ddiogel. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gydag Andrew Misell yn Alcohol Concern neu’r Athro Mark Brosnan o Brifysgol Caerfaddon.