Rhifyn yr haf o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae rhifyn yr Haf o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn ffocysu ar iechyd meddwl ymhlith menywod.

Yn y rhifyn hwn, mae Dr Elin Jones yn trafod canmlwyddiant ers i fenywod dderbyn y bleidlais – a’r frwydr barhaus am gydraddoldeb rhywiol ym maes iechyd meddwl.

Rydym yn siarad gyda Ruth Coombs, Pennaeth Cymru yn y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, am gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru heddiw. Ac rydym yn siarad gyda’r ymgyrchydd iechyd ac awtistiaeth llwyddiannus, Mair Elliott, am yr hyn sydd yn ei chymell a’i hysbrydoli.

At hyn, mae yna newyddion am ymgyrch iechyd meddwl newydd gan yr elusen iechyd meddwl Hafal sydd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ymhlith menywod.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.