Rhifyn yr Hydref o’r Cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae rhifyn yr Hydref o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn ffocysu ar dai.

Rydym yn siarad gyda Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru, am y materion tai allweddol sydd yn wynebu pobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl. Mae Ruth Wilson yn trafod ei phrofiadau o ddefnyddio a rheoli tai iechyd meddwl ac mae’r Ymgynghorydd Tai Tracy Lee yn galw am ffyrdd newydd o ddarparu datrysiadau o ran llety.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.