Rhifyn y Gaeaf o Gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae Rhifyn y Gaeaf o Gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn ffocysu ar gyflogaeth.

Rydym yn siarad gyda Holly Goodfellow am ei thaith i gyflogaeth a’r effaith bositif ar ei hiechyd meddwl. Mae Lynn Bennoch yn trafod sut y mae prosiect Caniad yn cefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau i mewn i hyfforddiant a chyflogaeth, ac mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yn ein diweddaru ni ar brosiect newydd cyffrous sydd yn helpu pobl ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau poblogaeth.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma