Tri Bwrdd Iechyd yn methu â chyrraedd targedau iechyd meddwl y GIG   

Mae tri o’r saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru wedi methu â chyrraedd targedau iechyd meddwl y GIG, awgryma’r ffigyrau diweddar.

Mae data a gofnodwyd ym Mehefin 2018 yn awgrymu fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi methu â chyrraedd targedau iechyd meddwl y GIG o sicrhau bod 80% o gleifion yn dechrau therapi iechyd meddwl o fewn 28 diwrnod ar ôl iddynt gael eu hatgyfeirio (gan gyrraedd  79.5%, 71.5% a 71.4%).

Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cyrraedd y targed Cymreig ers Rhagfyr 2017; roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi cyrraedd y targed ym Mai 2018 ond wedi methu fis yn hwyrach.

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf (89.4%), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (88.9%), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (85.0%) a Bwrdd Iechyd Dysgu Powys (82.1%) oll wedi cyrraedd y targedau.

Darllenwch y canlyniadau llawn yma.

Mae’r canlyniadau iechyd meddwl wedi eu crynhoi yn y diagram isod…