At Bwy i Droi am Gymorth

Mae nifer o bobl y gellir troi atynt am gymorth a chyngor yng Nghymru. Yn y lle cyntaf, efallai y dylech gysylltu â’ch Meddyg Teulu neu Weithiwr Cymdeithasol, neu’ch ysbyty lleol. Gallwch gael manylion eich gwasanaethau GIG lleol drwy www.wales.nhs.uk.

Gellir cysylltu â’r Samariaid ar rif ffôn 08457 909090 ac yn www.samaritans.org.uk.

Mae Llinell Gymorth Straen Gwledig Cymru ar gael ar 0800 0858 119.

Mae gan Hafal Weithwyr Cefnogi Teuluoedd a Swyddogion Eirioli a chyswllt Rhwydwaith “Dolen” yn ardaloedd pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Anfonwch e-bost at Hafal i gael eich manylion cysyltu lleol yn hafal@hafal.org.

Gweler hefyd yr adran “Pwy yw Pwy” ym mar cynnwys y wefan hon.

Mae C.A.L..L. (Community Advice & Listening Line) yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru, a gellir cysylltu â nhw ar 0800 132 737 neu drwy’r wefan www.call.dial.pipex.com

I gael cymorth a chyngor, cysylltwch â NHS 111 ar 111.