Cynghrair Iechyd meddwl yn lansio arolwg ar y Ddeddf Iechyd Meddwl

Mae’r Gynghrair Iechyd Meddwl, sef clymblaid o fwy na 75 o fudiadau sydd wedi eu huno gan yr amcan cyffredinol o sicrhau fod y Ddeddf Iechyd Meddwl yn cael ei gweithredu’n deg, wedi lansio arolwg newydd ar y Ddeddf. Mae’r arolwg yn rhoi cyfle i ddylanwadu’r Llywodraeth a budd-ddeiliaid eraill ynglŷn â’r modd y bydd y Ddeddf yn cael ei diwygio yn y dyfodol.

Mae’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn effeithio’n sylweddol ar fywydau pobl sydd angen triniaeth iechyd meddwl ac mae yna farn gymysg ynghylch sut y mae’r Ddeddf yn gweithio ar lefel ymarferol.  Mae’r arolwg wedi ei dylunio i gasglu barn ar egwyddorion y Ddeddf Iechyd Meddwl a sut y mae hawliau pobl yn cael eu diogelu ar hyn o bryd, ble mae hyn yn gweithio’n dda a’r hyn y mae’n bosib ei newid.

Mae diddordeb gan y Gynghrair i glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, naill ai fel claf, aelod teulu, gofalwr neu weithiwr iechyd meddwl proffesiynol.

Mae’n cymryd tua 15 munud i gwblhau’r arolwg. Cliciwch yma er mwyn dechrau. Fel arall, gallwch gwblhau fersiwn bapur o’r arolwg a’i ddanfon i’r cyfeiriad Rhadbost uchod  ac mae pecyn ymgysylltu ar gael hefyd er mwyn annog trafodaeth grŵp.