Cysylltwch â ni

Mae croeso mawr i chi anfon e-bost atom gyda’ch sylwadau a’ch awgrymiadau.

Cysylltwch â ni yn: declan.terry@adferiad.org

Mae croeso i chi e-bostio’ch sylwadau a’ch awgrymiadau atom.

Mae pob croeso hefyd ichi gysylltu â Hafal trwy ysgrifennu at:

Hafal
Uned B3
Parc Technoleg Lakeside
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FE

Neu: ffôn: 01792 816 600
ffacs: 01792 813056
e-bost: info@adferiad.org