Gwybodaeth am y Wefan

Croeso i iechyd meddwl cymru!

Rheolir y wefan hon gan Hafal, un o’r prif elusennau iechyd meddwl sy’n darparu gwasanaethau ymhob rhan o Gymru.

Nod y wefan hon yw cynnig set o gysylltiadau defnyddiol ynghyd â llyfrgell o ddeunyddiau gwybodaeth ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl, clinigwyr, unigolion sy’n byw gyda salwch meddwl, teuluoedd a gofalwyr.

Mae’r wefan yn canolbwyntio’n arbennig ar salwch meddwl difrifol, ond gobeithiwn y bydd hefyd yn ddefnyddiol i eraill.

Efallai y bydd pobl sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl neu unigolion sydd â diddordeb ynddo yn awyddus i ddefnyddio’n Tudalen Hafan ni fel tudalen agoriadol iddynt hwythau yn Explorer. Ceir botymau torri’r daith ar gyfer hyn ar y Dudalen Hafan, ynghyd â llwybrau byrrach i Google, un o’r peiriannau chwilio mwyaf cynhwysfawr ar y we.

Caiff y wefan ei noddi gan AstraZeneca Cyfyngedig, sydd wedi darparu grant addysgol i ddatblygu’r wefan. Nid oes gan Pfizer unrhyw ran yn y gwaith o reoli na gwneud penderfyniadau golygyddol am y wefan.

Bydd hon yn wefan fyw a byddwn yn ei diweddaru’n gyson gyda’r newyddion diweddaraf, adroddiadau a chyhoeddiadau cyfredol a’ch sylwadau chithau.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am Hafal, trowch at ein gwefan gorfforaethol.

Os oes gennych unrhyw farnau am y wefan, rhowch wybod i mi. Byddaf yn datblygu’r wefan yn unol â’ch anghenion chi, felly ysgrifennwch ataf yn editor@mentalhealthwales.net