Mental Health Wales Cymraeg

Croeso i Hafal. Ni yw prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr.

Gan gwmpasu pob un o 22 ardal Bwrdd Iechyd Lleol Cymru, mae Hafal yn sefydliad a reolir gan y bobl y byddwn yn eu cefnogi: unigolion sydd wedi cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl difrifol. 

Sylfaen ein gwasanaethau ar gyfer cleientiaid yw ein Rhaglen Adferiad unigryw ein hunain. Yn seiliedig ar egwyddorion modern hunanreolaeth a grymuso, mae’r rhaglen hon yn cynnig ffordd gwbl drefnus i gleientiaid o gyflawni adferiad drwy ganolbwyntio ar wella pob agwedd ar eu bywyd.