Y Sector Gwirfoddol

Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion

 Y sector gwirfoddol

 Y Gynghrair Cymraeg ar gyfer Iechyd Meddwl sy’n siarad dros y cymdeithasau gwirfoddol cenedlaethol yn Nghymru sy’n gweithio yn y sector iechyd meddwl.

Dechreuodd swyddogion o gymdeithasau gwirfoddol cenedlaethol iechyd meddwlsy’n gweithio yng Nghymru gwrdd yn anffurfiol ym 1994. Eu nod oedd rhannu gwybodaeth ar faterion o ddiddordeb gilyddol. Ar ôl datganoliad, fe’i ystyriwyd ddylai’r Gynghrair gael ei sefydlu yn fwy ffurfiol.

Mae’r cymdeithasau canlynol yn aelodion o’r Gynghrair ar hyn o bryd:-

Alzheimer’s Society gwefan
Churches Counselling Services in Wales email: v.kelly1@ntlworld.com
Cruse Bereavement Care Cymru gwefan
Diverse Cymru gwefan

Gofal gwefan
Hafal gwefan
Journeys gwefan
MDF – The Bipolar Organisation Cymru gwefan
Mental Health Foundation gwefan
Mental Health Matters in Wales gwefan
Mind Cymru gwefan
Samaritans yng Nghymru gwefan

Pwrpas y Gynghrair yw i:-

  • Fod yn lais gynhwysol genedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol
  • Lobïo ac ymgyrchu ar faterion genedlaethol, gan gynnwys adnoddau
  • Hybu datblygiad ymarfer da ac arloesedd yn y sector
  • Casglu a lledaenu gwybodaeth e.e. oddiwrth y Gynulliad Genedlaethol Cymraeg
  • Hybu rôl y sector gwirfoddol