Y Sector Gwirfoddol

Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Oedolion

Y sector gwirfoddol

Y Gynghrair Cymraeg ar gyfer Iechyd Meddwl sy’n siarad dros y cymdeithasau gwirfoddol cenedlaethol yn Nghymru sy’n gweithio yn y sector iechyd meddwl.

Dechreuodd swyddogion o gymdeithasau gwirfoddol cenedlaethol iechyd meddwlsy’n gweithio yng Nghymru gwrdd yn anffurfiol ym 1994. Eu nod oedd rhannu gwybodaeth ar faterion o ddiddordeb gilyddol. Ar ôl datganoliad, fe’i ystyriwyd ddylai’r Gynghrair gael ei sefydlu yn fwy ffurfiol.

Mae’r cymdeithasau canlynol yn aelodion o’r Gynghrair ar hyn o bryd:-

Alzheimer’s Society gwefan
Bipolar UK website
Churches Counselling Services in Wales email: v.kelly1@ntlworld.com
Cruse Bereavement Care gwefan
Diverse Cymru gwefan
Gofal gwefan
Hafal gwefan
Mental Health Foundation gwefan
Mental Health Matters in Wales gwefan
Mind Cymru gwefan

Pwrpas y Gynghrair yw i:-

·         Fod yn lais gynhwysol genedlaethol ar gyfer y sector gwirfoddol

·         Lobïo ac ymgyrchu ar faterion genedlaethol, gan gynnwys adnoddau

·         Hybu datblygiad ymarfer da ac arloesedd yn y sector

·         Casglu a lledaenu gwybodaeth e.e. oddiwrth y Gynulliad Genedlaethol Cymraeg

·         Hybu rôl y sector gwirfoddol