Y Senedd

Mae’r cyfrifioldeb am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys iechyd meddwl, gan Y Senedd a Llywodraeth Cymru.

Rôl bwysig y Senedd yw datblygu a gweithredu polisïau sydd yn adlewyrchu anghenion penodol pobl Cymru. Llywodraeth Cymru yw gweithgor y Senedd ac mae’r pŵer ganddi i gyllido, cyfarwyddo a gwneud apwyntiadau i gyrff GIG yng Nghymru a’u dal yn atebol, i weithredu polisïau sydd yn ymwneud â gofal yn y gymuned.

Mae’n bosib cael mwy o wybodaeth ynghylch sut y mae’r Senedd yn gweithio drwy gyfrwng y gwefannau:

Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru.

Y Senedd https://senedd.cymru.

Ffigyrau allweddol ar gyfer Iechyd Meddwl yn y Senedd:

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan

  • Eluned Morgan, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithaso
  • Lynne Neagle, Y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant

Y Pwyllgor Iechyd a Lles Leol yw pwyllgor allweddol Senedd ar gyfer iechyd meddwl. Caiff ei alw’n Bwyllgor Craffu, ac fel yr awgrymir gan y term hwn, ei rôl allweddol yw archwilio polisïau, gweithredodd a gwariant y Llywodraeth ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ac i ddal Gweinidogion yn atebol a hefyd i gadw llygad ar gyrff y llywodraeth ac asiantaethau o fewn y maes hwn.

Mae’r Pwyllgor Iechyd a Lles Leol yn cael ei gadeirio gan Russell George.

Am fwy o wybodaeth am strwythur Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Senedd